இன்றைய கவிதை

Share this:

விழிகள்

மறக்க முடியாமல்
மனதுக்குள் தவிக்கும்
சில நநினைவுகளுடன்
உறக்கமின்றி
தவிக்கும் விழிகள்
போராட்டத்துடன்
விடியல்……

எழுதியவர் : இராஜகுரு

Leave a Reply