இன்றைய பழமொழி (09-01-2019) – Sudar FM

இன்றைய பழமொழி (09-01-2019)

இந்த செய்தியைப் பகிர்க

34. பழமொழி/Pazhamozhi
தானாகக் கனியாதது, தடிகொண்டு அடித்தால் கனியுமா?

பொருள்/Tamil Meaning
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தந்தாலும் அது ஒருவனுக்குத் தானே வரவேண்டும். வாயிலும் கையிலும் கண்டிப்புக் காண்டினால் வராது.

Transliteration
Taanaakak kaniyaathathu, tadikontu atitthal kaniyumaa?

தமிழ் விளக்கம்/Tamil Explanation
முன்னுள்ள பழமொழிக்கு இந்தப் பழமொழியே முரணாகத் தோன்றுகிறதே? ஒருவனுக்கு இயற்கையிலேயே ஒழுங்காக வரவேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாதபோது அதைக் கண்டிப்பினால் புகுத்துவது இயலாது என்பது கருத்து. இயற்கையில் ஒழுங்கு இருந்தால் கண்டிப்பால் அது சிறக்கும்.

* இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி!

Advertisement

Recommended For You

About the Author: Sudar

Leave a Reply