இன்றைய தத்துவம் (15-04-2019) – Sudar FM

இன்றைய தத்துவம் (15-04-2019)

இந்த செய்தியைப் பகிர்க

“புத்தகங்களை வாசிப்பவர்கள் ஆயிரம் உயிர்களின் வாழ்க்கையை சாவதற்கு முன்னர் வாழ்கின்றனர் என்று ஜோஜென் கூறினார். வாசிக்காத மனிதன் ஒருமுறைதான் வாழ்கின்றான்.”

― George R.R. Martin, A Dance with Dragons

Advertisement

Recommended For You

About the Author: Sudar

Leave a Reply