இன்றைய பழமொழி (03-05-2019) – Sudar FM

இன்றைய பழமொழி (03-05-2019)

இந்த செய்தியைப் பகிர்க

77. பழமொழி/Pazhamozhi
அப்பியாசம் கூசா வித்தை.

பொருள்/Tamil Meaning
அனுபவத்தில் விளையும் கல்வியே நம்பிக்கை தரும்.

Transliteration
Appiyacam koosaa vitthai.

தமிழ் விளக்கம்/Tamil Explanation
கூசா என்ற சொல்லுக்கு தமிழ் அகராதி கூஜா என்று பொருள் தருகிறது. அப்படியானால் கூசா/கூஜா வித்தை என்பது என்ன? ஆசிரியருக்கு கூஜா தூக்கி அவரைத் தாஜா செய்து அவர் அனுபவங்கள் மூலம் அறிய முயல்வதா? தெரிந்தவர் விளக்கலாம். ’அப்பியாசம் குல விருது’ என்பது இன்னொரு பழமொழி.

* இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி!

Advertisement

Recommended For You

About the Author: Sudar

Leave a Reply