இன்றைய பழமொழி (04-01-2019) – Sudar FM

இன்றைய பழமொழி (04-01-2019)

இந்த செய்தியைப் பகிர்க

29. பழமொழி/Pazhamozhi
கொழுக்கட்டை தின்ற நாய்க்குக் குறுணி மோர் குரு தக்ஷணையா?

பொருள்/Tamil Meaning
ஆண்டவனுக்குப் படைப்பதற்காக வைத்திருந்த கொழுக்கட்டையைக் கவ்விச் சென்ற நாய்க்குக் குறுணியில் மோரும் கொடுத்து குரு தட்சிணை செய்வார்களா?

Transliteration
Kolukkattai tinra naykkuk kuruni mor guru tashanaiyaa?

தமிழ் விளக்கம்/Tamil Explanation
குறுணி என்பது எட்டுப்படி கோண்ட பழைய முகத்தல் அளவை. தண்டனைக்குரிய செயல் செய்த ஒருவனைப் பாராட்டுவது தகுமோ என்பது கருத்து.

* இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி!

Advertisement

Recommended For You

About the Author: Sudar

Leave a Reply