ராசிபலன் – Sudar FM

இன்றைய ராசிபலன் (31-10-2019)

மேஷம் – முயற்சி ரிஷபம் – சுகம் மிதுனம் – நட்பு கடகம் – மறதி சிம்மம் – நிம்மதி கன்னி – சாதனை துலாம் – ஆர்வம் விருச்சிகம் – லாபம் தனுசு – பொறுமை மகரம் – வீண்செலவு கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (24-09-2019)

மேஷம் – தெளிவு ரிஷபம் – கழிப்பு மிதுனம் – சுமை கடகம் – அசதி சிம்மம் – பரிவு கன்னி – மறதி துலாம் – நிறைவு விருச்சிகம் – வரவு தனுசு – லாபம் மகரம் – நலம் கும்பம் –... Read more »

Advertisement

இன்றைய ராசிபலன் (18-09-2019)

மேஷம் – சாந்தம் ரிஷபம் – வெற்றி மிதுனம் – மகிழ்ச்சி கடகம் – நட்பு சிம்மம் – கோபம் கன்னி – அச்சம் துலாம் – பெருமை விருச்சிகம் – சோதனை தனுசு – சிரமம் மகரம் – முயற்சி கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (11-09-2019)

மேஷம் – மறதி ரிஷபம் – ஒய்வு மிதுனம் – பாராட்டு கடகம் – சோதனை சிம்மம் – சாந்தம் கன்னி – குழப்பம் துலாம் – ஊக்கம் விருச்சிகம் – ஜெயம் தனுசு – நலம் மகரம் – பொறுமை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (09-09-2019)

மேஷம் – உதவி ரிஷபம் – இன்பம் மிதுனம் – நன்’மை கடகம் – பொறுமை சிம்மம் – பாராட்டு கன்னி – ஏமாற்றம் துலாம் – வெற்றி விருச்சிகம் – சோதனை தனுசு – அலைச்சல் மகரம் – மேன்மை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (06-09-2019)

மேஷம் – மகிழ்ச்சி ரிஷபம் – லாபம் மிதுனம் – யோகம் கடகம் – இன்பம் சிம்மம் – சிரமம் கன்னி – ஜெயம் துலாம் – நன்மை விருச்சிகம் – செலவு தனுசு – பகை மகரம் – கீர்த்தி கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (05-09-2019)

மேஷம் – கவனம் ரிஷபம் – உயர்வு மிதுனம் – வெற்றி கடகம் – நற்செயல் சிம்மம் – நன்றி கன்னி – பயம் துலாம் – பாசம் விருச்சிகம் – ஏமாற்றம் தனுசு – வரவு மகரம் – இன்பம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (04-09-2019)

மேஷம் – சுகம் ரிஷபம் – பக்தி மிதுனம் – ஒய்வு கடகம் – பாசம் சிம்மம் – நன்மை கன்னி – விவேகம் துலாம் – ஆக்கம் விருச்சிகம் – செலவு தனுசு – ஆதரவு மகரம் – வெற்றி கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (03-09-2019)

மேஷம் – வெற்றி ரிஷபம் – செலவு மிதுனம் – தெளிவு கடகம் – பயம் சிம்மம் – தடங்கல் கன்னி – மேன்மை துலாம் – பேராசை விருச்சிகம் – முயற்சி தனுசு – நலம் மகரம் – சிரமம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (02-09-2019)

மேஷம் – ஆர்வம் ரிஷபம் – பணிவு மிதுனம் – பாசம் கடகம் – செலவு சிம்மம் – அனுகூலம் கன்னி – நலம் துலாம் – பெருமை விருச்சிகம் – வரவு தனுசு – சினம் மகரம் – சிந்தனை கும்பம் –... Read more »