ராசிபலன் – Sudar FM

இன்றைய ராசிபலன் (01-02-2019)

மேஷம் – சினம் ரிஷபம் – பிரயாணம் மிதுனம் – உறுதி கடகம் – உயர்வு சிம்மம் – தனம் கன்னி – பாசம் துலாம் – இன்பம் விருச்சிகம் – பெருமை தனுசு – மேன்மை மகரம் – நிம்மதி கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (31-01-2019)

மேஷம் – உறுதி ரிஷபம் – உயர்வு மிதுனம் – பாசம் கடகம் – பகை சிம்மம் – இன்பம் கன்னி – கீர்த்தி துலாம் – பாசம் விருச்சிகம் – மேன்மை தனுசு – ஆதரவு மகரம் – புகழ் கும்பம் –... Read more »

Advertisement

இன்றைய ராசிபலன் (30-01-2019)

மேஷம் – சாந்தம் ரிஷபம் – உழைப்பு மிதுனம் – உற்சாகம் கடகம் – எதிர்ப்பு சிம்மம் – லாபம் கன்னி – ஜெயம் துலாம் – தனம் விருச்சிகம் – பரிவு தனுசு – சுகம் மகரம் – அனுகூலம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (29-01-2019)

மேஷம் – அனுகூலம் ரிஷபம் – சந்தோஷம் மிதுனம் – பொறுமை கடகம் – சோதனை சிம்மம் – நன்மை கன்னி – வரவு துலாம் – முயற்சி விருச்சிகம் – ஒய்வு தனுசு – சிந்தனை மகரம் – சாந்தம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (28-01-2019)

மேஷம் – சந்தோஷம் ரிஷபம் – பெருமை மிதுனம் – நேர்மை கடகம் – ஒய்வு சிம்மம் – ஈகை கன்னி – சினம் துலாம் – தனவிருத்தி விருச்சிகம் – அலைச்சல் தனுசு – கவனம் மகரம் – தோல்வி கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (27-01-2019)

மேஷம் – கருணை ரிஷபம் – களிப்பு மிதுனம் – வரவு கடகம் – சாந்தம் சிம்மம் – உறுதி கன்னி – உதவி துலாம் – கீர்த்தி விருச்சிகம் – கவனம் தனுசு – லாபம் மகரம் – கவலை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (26-01-2019)

மேஷம் – சிரமம் ரிஷபம் – நன்மை மிதுனம் – லாபம் கடகம் – செலவு சிம்மம் – தடங்கல் கன்னி – தானம் துலாம் – தாமதம் விருச்சிகம் – திறமை தனுசு – விவேகம் மகரம் – ஆர்வம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (25-01-2019)

மேஷம் – வெற்றி ரிஷபம் – நன்மை மிதுனம் – லாபம் கடகம் – செலவு சிம்மம் – உயர்வு கன்னி – முயற்சி துலாம் – ஆர்வம் விருச்சிகம் – பரிவு தனுசு – விருப்பம் மகரம் – சிந்தனை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (24-01-2019)

மேஷம் – கவனம் ரிஷபம் – கீர்த்தி மிதுனம் – நிம்மதி கடகம் – கவலை சிம்மம் – பாசம் கன்னி – வரவு துலாம் – தெளிவு விருச்சிகம் – பாராட்டு தனுசு – வேதனை மகரம் – நற்செயல் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (23-01-2019)

மேஷம் – அலைச்சல் ரிஷபம் – அசதி மிதுனம் – ஆர்வம் கடகம் – கோபம் சிம்மம் – பரிவு கன்னி – பக்தி துலாம் – நன்மை விருச்சிகம் – வெற்றி தனுசு – தடங்கல் மகரம் – பகை கும்பம் –... Read more »