ராசிபலன் – Sudar FM

இன்றைய ராசிபலன் (27-05-2019)

மேஷம் – மேன்மை ரிஷபம் – பரிவு மிதுனம் – நன்மை கடகம் – பகை சிம்மம் – யோகம் கன்னி – வரவு துலாம் – நலம் விருச்சிகம் – பிரயாணம் தனுசு – சிந்தனை மகரம் – கவனம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (26-05-2019)

மேஷம் – ஆரோக்கியம் ரிஷபம் – உதவி மிதுனம் – அலைச்சல் கடகம் – ஆக்கம் சிம்மம் – குழப்பம் கன்னி – ஜெயம் துலாம் – பரிசு விருச்சிகம் – புகழ் தனுசு – அமைதி மகரம் – நன்மை கும்பம் –... Read more »

Advertisement

இன்றைய ராசிபலன் (25-05-2019)

மேஷம் – அமைதி ரிஷபம் – ஆர்வம் மிதுனம் – சுகம் கடகம் – சினம் சிம்மம் – முயற்சி கன்னி – பரிவு துலாம் – பாராட்டு விருச்சிகம் – சிக்கல் தனுசு – வாழ்வு மகரம் – பொறுமை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (24-05-2019)

மேஷம் – குழப்பம் ரிஷபம் – இரக்கம் மிதுனம் – சோர்வு கடகம் – கவலை சிம்மம் – இன்பம் கன்னி – துயரம் துலாம் – வேதனை விருச்சிகம் – ஆதாயம் தனுசு – அனுகூலம் மகரம் – சினம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (22-05-2019)

மேஷம் – உற்சாகம் ரிஷபம் – சினம் மிதுனம் – முயற்சி கடகம் – தெளிவு சிம்மம் – சிக்கல் கன்னி – பக்தி துலாம் – நிம்மதி விருச்சிகம் – சாந்தம் தனுசு – இன்பம் மகரம் – நன்மை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (21-05-2019)

மேஷம் – தெளிவு ரிஷபம் – களிப்பு மிதுனம் – சினம் கடகம் – அசதி சிம்மம் – பரிவு கன்னி – பாசம் துலாம் – நிறைவு விருச்சிகம் – வரவு தனுசு – லாபம் மகரம் – நலம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (18-05-2019)

மேஷம் – சாந்தம் ரிஷபம் – தாமதம் மிதுனம் – அனுகூலம் கடகம் – நன்மை சிம்மம் – பீடை கன்னி – மகிழ்ச்சி துலாம் – பொறுமை விருச்சிகம் – போட்டி தனுசு – பெருமை மகரம் – அன்பு கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (17-05-2019)

மேஷம் – செலவு ரிஷபம் – தடங்கல் மிதுனம் – நட்பு கடகம் – வரவு சிம்மம் – கவனம் கன்னி – அமைதி துலாம் – வம்பு விருச்சிகம் – நன்மை தனுசு – வழக்கு மகரம் – நன்மை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (16-05-2019)

மேஷம் – உயர்வு ரிஷபம் – சினம் மிதுனம் – அன்பு கடகம் – போட்டி சிம்மம் – ஜெயம் கன்னி – நன்மை துலாம் – பகை விருச்சிகம் – இன்பம் தனுசு – தீரம் மகரம் – பெருமை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (15-05-2019)

மேஷம் – நன்மை ரிஷபம் – செலவு மிதுனம் – லாபம் கடகம் – வரவு சிம்மம் – போட்டி கன்னி – ஆர்வம் துலாம் – பகை விருச்சிகம் – மறதி தனுசு – பாராட்டு மகரம் – சினம் கும்பம் –... Read more »