ராசிபலன் – Sudar FM

இன்றைய ராசிபலன் (11-09-2019)

மேஷம் – மறதி ரிஷபம் – ஒய்வு மிதுனம் – பாராட்டு கடகம் – சோதனை சிம்மம் – சாந்தம் கன்னி – குழப்பம் துலாம் – ஊக்கம் விருச்சிகம் – ஜெயம் தனுசு – நலம் மகரம் – பொறுமை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (09-09-2019)

மேஷம் – உதவி ரிஷபம் – இன்பம் மிதுனம் – நன்’மை கடகம் – பொறுமை சிம்மம் – பாராட்டு கன்னி – ஏமாற்றம் துலாம் – வெற்றி விருச்சிகம் – சோதனை தனுசு – அலைச்சல் மகரம் – மேன்மை கும்பம் –... Read more »

Advertisement

இன்றைய ராசிபலன் (06-09-2019)

மேஷம் – மகிழ்ச்சி ரிஷபம் – லாபம் மிதுனம் – யோகம் கடகம் – இன்பம் சிம்மம் – சிரமம் கன்னி – ஜெயம் துலாம் – நன்மை விருச்சிகம் – செலவு தனுசு – பகை மகரம் – கீர்த்தி கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (05-09-2019)

மேஷம் – கவனம் ரிஷபம் – உயர்வு மிதுனம் – வெற்றி கடகம் – நற்செயல் சிம்மம் – நன்றி கன்னி – பயம் துலாம் – பாசம் விருச்சிகம் – ஏமாற்றம் தனுசு – வரவு மகரம் – இன்பம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (04-09-2019)

மேஷம் – சுகம் ரிஷபம் – பக்தி மிதுனம் – ஒய்வு கடகம் – பாசம் சிம்மம் – நன்மை கன்னி – விவேகம் துலாம் – ஆக்கம் விருச்சிகம் – செலவு தனுசு – ஆதரவு மகரம் – வெற்றி கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (03-09-2019)

மேஷம் – வெற்றி ரிஷபம் – செலவு மிதுனம் – தெளிவு கடகம் – பயம் சிம்மம் – தடங்கல் கன்னி – மேன்மை துலாம் – பேராசை விருச்சிகம் – முயற்சி தனுசு – நலம் மகரம் – சிரமம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (02-09-2019)

மேஷம் – ஆர்வம் ரிஷபம் – பணிவு மிதுனம் – பாசம் கடகம் – செலவு சிம்மம் – அனுகூலம் கன்னி – நலம் துலாம் – பெருமை விருச்சிகம் – வரவு தனுசு – சினம் மகரம் – சிந்தனை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (01-09-2019)

மேஷம் – சந்தோஷம் ரிஷபம் – நன்மை மிதுனம் – நற்செயல் கடகம் – பேராசை சிம்மம் – பக்தி கன்னி – இரக்கம் துலாம் – வரவு விருச்சிகம் – சுபம் தனுசு – உற்சாகம் மகரம் – உழைப்பு கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (31-08-2019)

மேஷம் – மேன்மை ரிஷபம் – பாசம் மிதுனம் – பணிவு கடகம் – சினம் சிம்மம் – செலவு கன்னி – ஒய்வு துலாம் – நிம்மதி விருச்சிகம் – நிறைவு தனுசு – சிந்தனை மகரம் – குழப்பம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (30-08-2019)

மேஷம் – செலவு ரிஷபம் – சிக்கல் மிதுனம் – பேராசை கடகம் – லாபம் சிம்மம் – முயற்சி கன்னி – வீண்வம்பு துலாம் – சண்டை விருச்சிகம் – வேதனை தனுசு – எதிர்ப்பு மகரம் – நற்செயல் கும்பம் –... Read more »