ராசிபலன் – Sudar FM

இன்றைய ராசிபலன் (19-01-2019)

மேஷம் – கவனம் ரிஷபம் – ஆர்வம் மிதுனம் – நன்மை கடகம் – வெற்றி சிம்மம் – பக்தி கன்னி – தானம் துலாம் – பரிவு விருச்சிகம் – நிறைவு தனுசு – யோகம் மகரம் – மகிழ்ச்சி கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (18-01-2019)

மேஷம் – லாபம் ரிஷபம் – உதவி மிதுனம் – நட்பு கடகம் – பகை சிம்மம் – ஆர்வம் கன்னி – ஜெயம் துலாம் – புகழ் விருச்சிகம் – பயம் தனுசு – அமைதி மகரம் – யோகம் கும்பம் –... Read more »

Advertisement

இன்றைய ராசிபலன் (17-01-2019)

மேஷம் – வெற்றி ரிஷபம் – பயம் மிதுனம் – ஈகை கடகம் – சிரத்தை சிம்மம் – கவனம் கன்னி – தெளிவு துலாம் – எதிர்ப்பு விருச்சிகம் – அமைதி தனுசு – அன்பு மகரம் – மறதி கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (16-01-2019)

மேஷம் – நற்செயல் ரிஷபம் – பக்தி மிதுனம் – ஒய்வு கடகம் – ஆர்வம் சிம்மம் – நிம்மதி கன்னி – பாராட்டு துலாம் – வெற்றி விருச்சிகம் – நலம் தனுசு – நன்மை மகரம் – பகை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (15-01-2019)

மேஷம் – பிரயாணம் ரிஷபம் – இன்பம் மிதுனம் – விவேகம் கடகம் – ஜெயம் சிம்மம் – பயம் கன்னி – சுகம் துலாம் – ஆதாயம் விருச்சிகம் – குழப்பம் தனுசு – நஷ்டம் மகரம் – உற்சாகம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (14-01-2019)

மேஷம் – பக்தி ரிஷபம் – வெற்றி மிதுனம் – வரவு கடகம் – ஏமாற்றம் சிம்மம் – நிறைவு கன்னி – பணிவு துலாம் – சிரமம் விருச்சிகம் – இரக்கம் தனுசு – பிரீதி மகரம் – ஆரோக்கியம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (13-01-2019)

மேஷம் – பெருமை ரிஷபம் – பொறுமை மிதுனம் – ஆக்கம் கடகம் – மகிழ்ச்சி சிம்மம் – ஆகாயம் கன்னி – அமைதி துலாம் – நலம் விருச்சிகம் – பாராட்டு தனுசு – உற்சாகம் மகரம் – நன்மை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (12-01-2019)

மேஷம் – .சிரமம் ரிஷபம் – சிந்தனை மிதுனம் – குழப்பம் கடகம் – நம்பிக்கை சிம்மம் – நன்மை கன்னி – வரவு துலாம் – முயற்சி விருச்சிகம் – ஒய்வு தனுசு – செலவு மகரம் – சிந்தனை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (11-01-2019)

மேஷம் – நலம் ரிஷபம் – நட்பு மிதுனம் – சுகம் கடகம் – கோபம் சிம்மம் – பாசம் கன்னி – வாழ்வு துலாம் – பயம் விருச்சிகம் – தடங்கல் தனுசு – தாமதம் மகரம் – விவேகம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (10-01-2019)

மேஷம் – நிறைவு ரிஷபம் – மேன்மை மிதுனம் – ஆதாயம் கடகம் – அசதி சிம்மம் – ஜெயம் கன்னி – புகழ் துலாம் – உயர்வு விருச்சிகம் – வரவு தனுசு – அனுகூலம் மகரம் – ஆக்கம் கும்பம் –... Read more »