தத்துவம் – Sudar FM

இன்றைய தத்துவம் (27-05-2019)

எதைக் கண்டும் பின்வாங்காதீர்கள். சிரிக்க வேண்டிய இடத்தில் சிரியுங்கள். உதைக்க வேண்டிய இடத்தில் உதையுங்கள்… – Bruce Lee * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (26-05-2019)

வாழ்வில் எதற்காகவும் வருத்தம் கொள்ளாதீர்கள். நல்லது நடந்தால் அதை அனுபவியுங்கள். கெட்டது நடந்தால் அதை அனுபவமாக்குங்கள்… – Helen Ke llerb * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

Advertisement

இன்றைய தத்துவம் (25-05-2019)

நீங்கள் கோடீஸ்வராக விரும்பினால், உங்களினுள் மறைந்திருக்கும் ஏழையை வெளியில் விடாதீர்கள் – Robert Kiyosaki * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (24-05-2019)

உங்களை நீங்களே ஊக்கப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்… ஏனெனில் வேறு எவரும் அதனைச் செய்யப் போவதில்லை… – Sheryl Sandberg * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (18-05-2019)

நீங்கள் விரும்பியதைச் செய்ய ஆரம்பிக்கும் வரை உங்களால் முடிந்ததைச் செய்துகொண்டே இருங்கள்… – Oprah Winfrey * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (17-05-2019)

உங்கள் வாழ்வின் பெரும் பகுதியை வேலை செய்வதில் மட்டுமே செலவுசெய்தால் மிகவிரைவில் அது குறித்து நீங்கள் வருத்தம் கொள்வீர்கள் … – Jock Mo * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (16-05-2019)

தோல்வி என்பது உங்கள் பாதையை மாற்றிக்கொள்வதற்கான அறிகுறியே தவிர, அந்தப்பாதை முடிந்து விட்டதற்கான அறிகுறியல்ல – Zig Ziglar * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (15-05-2019)

தோல்வி என்பது உங்கள் பாதையை மாற்றிக்கொள்வதற்கான அறிகுறியே தவிர அந்தப்பாதை முடிந்து விட்டதற்கான அறிகுறியல்ல… – Zig Ziglar * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (14-05-2019)

ஒரு செயல் எனக்கு மகிழ்ச்சியளிக்காத போது உடனடியாக அதை விட்டு விலகிவிடுவேன். ஏனெனில் மகிழ்ச்சியற்று மன அழுத்தத்துடன் கண் விழிப்பது வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான வழியல்ல… – Richard Branson * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (13-05-2019)

எனது வெற்றியின் ரகசியத்தைக் கூறட்டுமா? அடுத்தவர்கள் செய்யத் தயங்கும் முயற்சிகளை நீங்கள் செய்ய ஆரம்பியுங்கள்… – Warren Buffett * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »