தத்துவம் – Sudar FM

இன்றைய தத்துவம் (01-02-2019)

நீ ஒரு குறிப்பிடப் பட்ட விதத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று என்னும் பொழுது மனதில் இறுக்கம் ஏற்படுகிறது. நீ நீயாக இருக்கும் பொழுது மனமதில் அமைதி ஏற்படும். -Chinese Proverb * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (31-01-2019)

உன்னை நீ அறிந்து கொள்வதற்கு, நீ சுயமாக சிந்திக்க வேண்டும். -Socrates * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

Advertisement

இன்றைய தத்துவம் (30-01-2019)

தோல்வி என்பது மீண்டும் நீங்கள் ஆரம்பிப்பதற்கான சந்தர்ப்பமே, இந்த முறை மேலும் புத்திசாலித்தனமான முயற்சி. -Henry Ford * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (29-01-2019)

வாழ்வில் உண்மையான தோல்வி என்பது முயற்சி செய்ய தவறுதலே. -George Bernard Shaw * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (28-01-2019)

வாழ்கை மிகவும் சாதாரமானது, ஆனால் நாம் அதை சிக்கலாக்குவதற்கு அடம் பிடிக்கின்றோம். – Confucius * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (27-01-2019)

ஒன்றை அறியாமல் இருப்பதல்ல, கற்றுக் கொள்ள விரும்பாமல் இருத்தலே அவமானமான விடயம். –Benjamin Franklin * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (26-01-2019)

தன்னம்பிக்கை இழக்கிறவன் தன்னையே இழக்கிறான் நேரம் என்பது செலுத்தப்பட்ட அம்பை போன்றது அது திரும்பி வராது ஒழுக்கம் உனக்கு நீயே போடும் நல்ல பாதை ஆகும் சிக்கனமும் சேமிப்பும் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்தும் இரு கண்கள் அறிவை விட புனிதமான ஆன்மா அதிகப் பலனை... Read more »

இன்றைய தத்துவம் (25-01-2019)

நமக்கு ஒன்று கிடைக்கவில்லை என்று வருந்துவதைவிட மற்றவர்க்கும் அது கிடைக்கவில்லை என்று நாம் சந்தோசம் அடைவதே பொறாமை எனப்படும். * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (24-01-2019)

வாழ்க்கையை கற்றுக் கொள்வதில் குழந்தை போல் இரு; அதற்கு அவமானம் தெரியாது; விழுந்தவுடன் அழுது முடித்து, திரும்பவும் எழுந்து நடக்கும்! * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம் (23-01-2019)

எல்லோருமே ஜீனியஸ்தான்!!! ஆனால்… ஒரு மீனுக்கு மரம் ஏற தெரியுமான்னு கேட்டால், அது வாழ்நாள் முழுக்க தன்னை ஒரு முட்டாளாகவே நினைக்கும் ஐன்ஸ்டீன் * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »