தத்துவம் – Page 12 – Sudar FM

இன்றைய தத்துவம்

பிடித்ததெல்லாம் கிடைத்துவிட்டால், அது கிடைத்தபின் பிடிப்பதில்லை. கிடைத்ததெல்லாம் பிடித்துவிட்டால், அது பிடித்தபின் நிலைப்பதில்லை!!! * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம்

ஒரு எறும்பு நினைச்சா, ஆயிரம் யானையை கடிக்கலாம். ஆனால், ஆயிரம் யானை நினைச்சாலும், ஒரு எறும்பை கடிக்க முடியாது!!! தனிமையை உணர்ந்ததில்லை கண்ணே .. உன் நினைவுகள் எப்போதும் எனை தலைகோதியும் தழுவிக்கொண்டும் இருப்பதால்!!!!! * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன்... Read more »

Advertisement

இன்றைய தத்துவம்

கஸ்டங்கள் கவலைகள் உனக்கு மட்டும் தான் என்று புலம்பாதே இங்கு சந்தோஷத்தை மட்டும் அனுபவிக்கும் மனிதர் எவருமில்லை… * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம்

எங்கு உனக்கு கேள்வி கேட்க உரிமையில்லையோ அங்கு நீ அடிமைபடுத்தப்படுகிறாய்… * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி! Read more »

இன்றைய தத்துவம்

கஸ்டங்கள் கவலைகள் உனக்கு மட்டும் தான் என்று புலம்பாதே இங்கு சந்தோஷத்தை மட்டும் அனுபவிக்கும் மனிதர் எவருமில்லை… Read more »