பழமொழி – Sudar FM

இன்றைய பழமொழி

12. பழமொழி/Pazhamozhi உள்ளூரில் ஓணான் பிடிக்காதவன், உடையார்பாளையம் போய் உடும்பு பிடிப்பானா? பொருள்/Tamil Meaning உள்ளூரில் ஒரு சிறு செயல் செய்யத் தெரியாதவன், முன்பின் தெரியாத ஒரு பெரிய ஊருக்குப் போய் அங்கு ஒரு பெரிய செயலை செய்து காட்டுவானா? Transliteration Ullooril onaan... Read more »

இன்றைய பழமொழி

11. பழமொழி/Pazhamozhi சோற்றில் கிடக்கிற கல்லை எடுக்கமாட்டாதவன் ஞானத்தை எப்படி அறிவான்? பொருள்/Tamil Meaning சோறு உண்ணும்போது அதில் உள்ள சிறு கல்லை எடுத்துவிட்டு உண்ண முனையாதவன் எப்படி ஞானம் என்பது என்னவென்று அறியமுடியும்? Transliteration sorril kitakkira kallai etukkamaattathavan nganatthai eppati... Read more »

இன்றைய பழமொழி

10. பழமொழி/Pazhamozhi கழுதைக்குப் பரதேசம் குட்டிச்சுவர். பொருள்/Tamil Meaning ஒரு குட்டிச்சுவரின் பக்கத்தில் நாள் முழுதும் நின்றுகொண்டு பொழுது போக்குவது, கழுதைக்குப் புனித யாத்திரை போவது போல. Transliteration Kalutaikkup paratecam kutticcuvar. தமிழ் விளக்கம்/Tamil Explanation குறுகிய குறிக்கோள்களில் திருப்தி காண்பவர்களைக் குறித்துச்... Read more »

இன்றைய பழமொழி

9. பழமொழி/Pazhamozhi வந்ததை வரப்படுத்தடா வலக்காட்டு ராமா? பொருள்/Tamil Meaning மற்ற வரவேண்டிய கடன்களைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் திவாலானவன் ஒருவனிடம் கடன் வசூலிப்பதில் வீரம் காட்டும் ஒரு பற்றாளரைக் குறித்துச் சொன்னது. முதலில் வரவேண்டியதை ஒழுங்காக வசூல் செய்துவிட்டுப் பின் வராத கடன்களைப் பற்றி... Read more »

இன்றைய பழமொழி

8. பழமொழி/Pazhamozhi சும்மா கிடந்த சங்கை ஊதிக் கெடுத்தான் ஆண்டி. பொருள்/Tamil Meaning முன்பின் பழக்கம் இல்லாதவர்களைக் கூட்டாக வைத்துக் கொண்டால் காரியத்தையே கெடுத்து விடுவார்கள். Transliteration Cumma kitantha cankai utik ketuttan aanti. தமிழ் விளக்கம்/Tamil Explanation இதுதான் பழமொழியின் பொருள்... Read more »

இன்றைய பழமொழி

7. பழமொழி/Pazhamozhi ஆண்டி மகன் ஆண்டியானால், நேரம் அறிந்து சங்கு ஊதுவான். பொருள்/Tamil Meaning தந்தை தொழிலும் பழக்கமும் மகனுக்கு எளிதில் வரும். Transliteration anti makan antiyanal, neram arintu canku uthuvaan. தமிழ் விளக்கம்/Tamil Explanation ’குலவிச்சை கல்லாமல் பாகம் படும்’... Read more »

இன்றைய பழமொழி

6. பழமொழி/Pazhamozhi கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத் தறியும் கவிபாடும். பொருள்/Tamil Meaning ஒரு மஹாகவியின் தாக்கம் அவர் வீட்டில் உள்ள பொருட்களிலும் பயிலும் என்பது செய்தி. Transliteration Kampan veettuk kattut tariyum kavipatum. தமிழ் விளக்கம்/Tamil Explanation ’கம்பன் வீட்டு வெள்ளாட்டியும் கவிபாடும்’... Read more »

இன்றைய பழமொழி

5. பழமொழி/Pazhamozhi சிதம்பரத்தில் பிறந்த பிள்ளைக்குத் திருவெண்பாவைக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டுமா? பொருள்/Tamil Meaning மாணிக்கவாசகர் இயற்றிய திருவெண்பா சிதம்பரம் சிவன் கோவில் அம்பலத்திலும் ஊரிலும் எப்போதும் ஒலித்துக்கொண்டு இருக்கும்போது, ’கற்றலிற் கேட்டலே நன்று’ என்பதற்கேற்ப அந்த ஊரில் பிறந்த குழந்தைகூட எளிதில் திருவெண்பாவை எளிதில்... Read more »

இன்றைய பழமொழி

4. பழமொழி/Pazhamozhi எங்கே திருடினாலும் கன்னக்கோல் வைக்க ஒரு இடம் வேண்டும். பொருள்/Tamil Meaning திருடனும் தன்வீட்டில் திருடமாட்டான் என்பது மறை பொருள். Transliteration Enke tirutinalum kannakkol vaikka oru itam ventum. தமிழ் விளக்கம்/Tamil Explanation கன்னக்கோல் போட்டுச் சுவரில் துளைசெய்து... Read more »

இன்றைய பழமொழி

3. பழமொழி/Pazhamozhi வைத்தால் பிள்ளையார், வழித்து எறிந்தால் சாணி. பொருள்/Tamil Meaning என்னால் தான் உனக்கு உருவும் பேரும் என்று ஒரு மனிதன் தன்னை அண்டியிருப்பவனை நோக்கிச் சொன்னது. Transliteration Vaitthaal pillaiyar, valittu erintal chaani. தமிழ் விளக்கம்/Tamil Explanation கடவுள் என்பதே... Read more »