திருக்குறள் – Sudar FM

இன்றைய திருக்குறள் (27-05-2019)

குறள் 107: எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண் விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு. கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: ஏழேழு தலைமுறைக்கு என்றும் ஏழேழு பிறவிக்கு என்றும் மிகைப்படுத்திச் சொல்வதுபோல, ஒருவருடைய துன்பத்தைப் போக்கியவரின் தூய்மையான நட்பை நினைத்துப் போற்றுவதற்குக் கால எல்லையே கிடையாது. மு.வரதராசனார் உரை:... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (26-05-2019)

குறள் 106: மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு. கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: மாசற்றவர்களின் உறவை மறக்கவும் கூடாது; துன்பத்தில் துணை நின்றவர் நட்பைத் துறக்கவும் கூடாது. மு.வரதராசனார் உரை: குற்றமற்றவரின் உறவை எப்போதும் மறக்கலாகாது: துன்பம் வந்த காலத்தில் உறுதுணையாய்... Read more »

Advertisement

இன்றைய திருக்குறள் (25-05-2019)

குறள் 105: உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து. கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: உதவி என்பது, செய்யப்படும் அளவைப் பொருத்துச் சிறப்படைவதில்லை; அந்த உதவியைப் பெறுபவரின் பண்பைப் பொருத்தே அதன் அளவு மதிப்பிடப்படும். மு.வரதராசனார் உரை: கைமாறாகச் செய்யும் உதவி முன்... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (24-05-2019)

குறள் 104: தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக் கொள்வர் பயன்தெரி வார். கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: ஒருவர் செய்யும் தினையளவு நன்மையைக்கூட அதனால் பயன்பெறும் நன்றியுள்ளவர் பல்வேறு வகையில் பயன்படக்கூடிய பனையின் அளவாகக் கருதுவார். மு.வரதராசனார் உரை: ஒருவன் தினையளவாகிய உதவியைச் செய்த போதிலும்... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (22-05-2019)

குறள் 103: பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது. கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று எண்ணிப் பார்க்காமலே, அன்பின் காரணமாக ஒருவர் செய்த உதவியின் சிறப்பு கடலை விடப் பெரிது. மு.வரதராசனார் உரை: இன்ன பயன் கிடைக்கும்... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (21-05-2019)

குறள் 102: காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: தேவைப்படும் காலத்தில் செய்யப்படும் உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அது உலகத்தைவிடப் பெரிதாக மதிக்கப்படும். மு.வரதராசனார் உரை: உற்ற காலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அதன்... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (18-05-2019)

குறள் 101: செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது. கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: வாராது வந்த மாமணி ( என்பதுபோல், செய்யாமற் செய்த உதவி) என்று புகழத்தக்க அரிய உதவி வழங்கப்பட்டால், அதற்கு இந்த வானமும் பூமியும் கூட ஈடாக மாட்டா.... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (17-05-2019)

குறள் 100: இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று. கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: இனிமையான சொற்கள் இருக்கும்போது அவற்றை விடுத்துக் கடுமையாகப் பேசுவது கனிகளை ஒதுக்கி விட்டுக் காய்களைப் பறித்துத் தின்பதற்குச் சமமாகும். மு.வரதராசனார் உரை: இனிய சொற்கள் இருக்கும் போது... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (16-05-2019)

குறள் 99: இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ வன்சொல் வழங்கு வது. கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: இனிய சொற்கள் இன்பத்தை வழங்கும் என்பதை உணர்ந்தவர் அதற்கு மாறாக எதற்காகக் கடுஞ் சொற்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?. மு.வரதராசனார் உரை: இனிய சொற்கள் இன்பம் பயத்தலைக் காண்கின்றவன்,... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (15-05-2019)

குறள் 98: சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும் இம்மையும் இன்பம் தரும். கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: சிறுமைத்தனமற்ற இனியசொல் ஒருவனுக்கு அவன் வாழும் போதும், வாழ்ந்து மறைந்த பிறகும் புகழைத் தரக்கூடியதாகும். மு.வரதராசனார் உரை: பிறர்க்குத் துன்பம் விளைக்கும் சிறுமையிலிருந்து நீங்கிய இனிய சொற்கள்... Read more »