திருக்குறள் – Sudar FM

இன்றைய திருக்குறள் (11-09-2019)

குறள் 176: அருள்வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெஃகிப் பொல்லாத சூழக் கெடும். கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: அருளை விரும்பி அதனை அடைவதற்கான வழியில் செல்பவன் தவறிப்போய்ப் பிறர் பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத செயலில் ஈ.டுபட்டால் கெட்டொழிய நேரிடும். மு.வரதராசனார் உரை: அருளை விரும்பி அறநெறியில்... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (09-09-2019)

குறள் 174: இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற புன்மையில் காட்சி யவர். கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: புலனடக்கம் வாய்ந்த தூயவர், வறுமையில் வாடும் நிலையிலேகூடப் பிறர் பொருளைக் கவர்ந்திட விரும்ப மாட்டார். மு.வரதராசனார் உரை: ஐம்புலன்களையும் வென்ற குற்றமில்லாத அறிவை உடையவர், யாம் வறுமை... Read more »

Advertisement

இன்றைய திருக்குறள் (06-09-2019)

குறள் 173: சிற்றின்பம் வெஃகி அறனல்ல செய்யாரே மற்றின்பம் வேண்டு பவர். கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: அறவழியில் நிலையான பயனை விரும்புகிறவர் உடனடிப் பயன் கிடைக்கிறது என்பதற்காக அறவழி தவறி நடக்க மாட்டார். மு.வரதராசனார் உரை: அறநெறியால் பெறும் இன்பத்தை விரும்புகின்றவர், நிலையில்லாத சிறிய... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (05-09-2019)

குறள் 172: படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார் நடுவன்மை நாணு பவர். கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: நடுவுநிலை தவறுவது நாணித் தலைகுனியத் தக்கது என்று நினைப்பவர் தமக்கு ஒரு பயன் கிடைக்கும் என்பதற்காக, பழிக்கப்படும் செயலில் ஈ.டுபடமாட்டார். மு.வரதராசனார் உரை: நடுவுநிலைமை அல்லாதவற்றைக் கண்டு... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (04-09-2019)

குறள் 171: நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின் குடிபொன்றிக் குற்றமும் ஆங்கே தரும். கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: மனச்சான்றை ஒதுக்கிவிட்டுப் பிறர்க்குரிய அரும் பொருளைக் கவர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறவரின் குடியும் கெட்டொழிந்து, பழியும் வந்து சேரும். மு.வரதராசனார் உரை: நடுவுநிலைமை இல்லாமல் பிறர்க்குரிய நல்ல பொருளை... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (03-09-2019)

குறள் 170: அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃதுஇல்லார் பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல். கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: பொறாமை கொண்டதால் புகழ் பெற்று உயர்ந்தோரும் இல்லை; பொறாமை இல்லாத காரணத்தால் புகழ் மங்கி வீழ்ந்தோரும் இல்லை. மு.வரதராசனார் உரை: பொறாமைப்பட்டுப் பெருமையுற்றவரும் உலகத்தில் இல்லை; பொறாமை... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (02-09-2019)

குறள் 169: அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப் படும். கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: பொறாமைக் குணம் கொண்டவனின் வாழ்க்கை வளமாக இருப்பதும், பொறாமைக் குணம் இல்லாதவனின் வாழ்க்கை வேதனையாக இருப்பதும் வியப்புக்குரிய செய்தியாகும். மு.வரதராசனார் உரை: பொறாமை பொருந்திய நெஞ்சத்தானுடைய ஆக்கமும்,... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (01-09-2019)

குறள் 168: அழுக்காறு எனஒரு பாவி திருச்செற்றுத் தீயுழி உய்த்து விடும். கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: பொறாமை எனும் தீமை ஒருவனுடைய செல்வத்தையும் சிதைத்துத் தீய வழியிலும் அவனை விட்டுவிடும். மு.வரதராசனார் உரை: பொறாமை என்று கூறப்படும் ஒப்பற்ற பாவி, ஒருவனுடைய செல்வத்தைக் கெடுத்துத்... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (31-08-2019)

குறள் 167: அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள் தவ்வையைக் காட்டி விடும். கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: செல்வத்தை இலக்குமி என்றும், வறுமையை அவளது அக்காள் மூதேவி என்றும் வர்ணிப்பதுண்டு. பொறாமைக் குணம் கொண்டவனை அக்காளுக்கு அடையாளம் காட்டிவிட்டுத் தங்கை இலக்குமி அவனைவிட்டு அகன்று விடுவாள்.... Read more »

இன்றைய திருக்குறள் (30-08-2019)

குறள் 166: கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும். கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: உதவியாக ஒருவருக்குக் கொடுக்கப்படுவதைப் பார்த்துப் பொறாமை கொண்டால் அந்தத் தீய குணம், அவனை மட்டுமின்றி அவனைச் சார்ந்திருப்போரையும் உணவுக்கும், உடைக்கும்கூட வழியில்லாமல் ஆக்கிவிடும். மு.வரதராசனார் உரை: பிறர்க்கு... Read more »