வரலாற்றில் இன்று – Sudar FM

இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகள் (19-01-2019)

சனவரி 19 (January 19) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 19 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 346 (நெட்டாண்டுகளில் 347) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1419 – நூறாண்டுப் போர்: நார்மாண்டியை கைப்பற்றிய இங்கிலாந்தின் ஐந்தாம் என்றியிடம் பிரான்சின் ரொவென் நகரம் சரணடைந்தது. 1661... Read more »

இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகள் (18-01-2019)

சனவரி 18 (January 18) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 18 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 347 (நெட்டாண்டுகளில் 348) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1788 – இங்கிலாந்தில் இருந்து 736 கைதிகளைக் கொண்ட முதலாவது தொகுதி ஆஸ்திரேலியாவின் பொட்டனி விரிகுடாவைச் சென்றடைந்தது. 1806... Read more »

Advertisement

இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகள் (17-01-2019)

சனவரி 17 (January 17) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 17 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 348 (நெட்டாண்டுகளில் 349) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1287 – அரகொன் மன்னர் மூன்றாம் அல்பொன்சோ மெனோர்க்கா தீவை முசுலிம்களிடம் இருந்து கைப்பற்றினார். 1377 – திருத்தந்தை... Read more »

இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகள் (16-01-2019)

ஜனவரி 16 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 16 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 349 (நெட்டாண்டுகளில் 350) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1547 – நான்காம் இவான் ரஷ்யாவின் சார் மன்னனாக முடிசூடினான். 1556 – இரண்டாம் பிலிப்பு ஸ்பெயின் மன்னன் ஆனான். 1581... Read more »

இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகள் (15-01-2019)

ஜனவரி 15 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 15 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 350 (நெட்டாண்டுகளில் 351) நாட்கள் உள்ளன. திருவள்ளுவர் ஆண்டு தொடக்கம். நிகழ்வுகள் 69 – ரோமின் ஆட்சியை ஓத்தோ கைப்பற்றித் தன்னை மன்னனாக அறிவித்தான். எனினும் மூன்று மாதங்களில் அவன்... Read more »

இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகள் (14-01-2019)

சனவரி 14 (January 14) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 14 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 351 (நெட்டாண்டுகளில் 352) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1236 – இங்கிலாந்து மன்னர் மூன்றாம் என்றி புரோவென்சு இளவரசி எலனோரைத் திருமணம் செய்தார். 1301 – அங்கேரி... Read more »

இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகள் (13-01-2019)

சனவரி 13 (January 13) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 13 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 352 (நெட்டாண்டுகளில் 353) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1658 – இங்கிலாந்தின் இராணுவ மற்றும் அரசியல் தலைவருமான ஒலிவர் குரொம்வெல்லுக்கு எதிராக சதித்திட்டம் தீட்டிய எட்வர்டு செக்சுபி... Read more »

இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகள் (12-01-2019)

ஜனவரி 12 (January 12) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 12 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 353 (நெட்டாண்டுகளில் 354) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 475 – பசிலிஸ்கஸ் பைசண்டைன் பேரரசனாக முடி சூடினான். 1528 – சுவீடனின் மன்னனாக முதலாம் குஸ்தாவ் முடி... Read more »

இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகள் (11-01-2019)

ஜனவரி 11 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 11 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 354 (நெட்டாண்டுகளில் 355) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1055 – தியோடோரா பைசண்டைன் பேரரசியாக முடி சூடினாள். 1569 – முதலாவது குலுக்குச் சீட்டு இங்கிலாந்தில் பதிவாகியது. 1693 –... Read more »

இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகள் (10-01-2019)

சனவரி 10 (January 10) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 10 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 355 (நெட்டாண்டுகளில் 356) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1475 – மல்தோவாவின் மூன்றாம் ஸ்டீவன் மன்னர் உதுமானியப் பேரரசுப் படைகளைத் தோற்கடித்தார். 1645 – முதலாம் சார்ல்சு... Read more »